Andlig healing - Healing24

Andlig healing

Vad är andlig healing?

spiritual-healing Andlig healing är en mycket gammal metod för healing som har praktiserats i tusentals år. Ibland kallas det också spirituell healing. I denna lära tror man på en universell livskraft som försörjer allting och finns överallt. Andra namn som förekommer är “Den helande kraften” eller den “Gudomliga källan till allt liv”. Exakt varför det kallas så är inte intressant, det räcker att nämna att allt syftar på samma livskraft.

Vad menas med en healer?

En healer fungerar som ett medium eller en slags mellanhand mellan den läkande kraften och den som ska agera som mottagare. Ett sätt att se på saken är att en healer hjälper individen att hjälpa sig själv. Andlig healing är en naturlig process där man inte förlitar sig på att tillföra kroppen mediciner. Tanken är snarare att öka hastigheten på människokroppens naturliga läkeförmåga. Healingen verkar på flera olika nivåer. På den inre nivån ligger fokus på andliga, mentala och känslomässiga aspekter. Ju längre ut man kommer desto mer handlar det om den fysiska kroppen. Den som är verksam som healer brukar erbjuda privatpersoner sessioner där de får hjälp av den läkande kraften i utbyte mot en mindre betalning.

Ger andlig healing resultat?

Vanligen ges inga garantier eftersom en populär åsikt är att mottagaren måste vara öppen för metoden och ha ett öppet sinne för att det ska fungera effektivt. Vissa får en väldig stark reaktion på andlig healing och kan känna värme, pirr, rysningar och dylikt. Andra känner ingenting alls. Vad man inte får glömma bort är att den mentala hälsan är väldigt central för en människas välbefinnande. Lugn och ro och att tillfredsställa själen ger positiva effekter för hela kroppen. Andlig healing riktar sig nämligen till hela varelsen, inte bara till det fysiska tillståndet. Man menar att det är lättare att bli botad om man riktar sig mot orsaken och inte bara mot symtomet. Endast om helheten är frisk och mår bra går det att uppnå harmoni.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är intresserad av Ande healing.

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Wikipedia information om Ande

Ande En ande (latin: spiritus) är ett ord med gammal härstamning som förekommer i de flesta indoeuropeiska språk, och är nära besläktat med vind och andedräkt. Det kan dels syfta på livskraft hos människor och ibland även andra levande varelser – som andedräkten anses vara exempel på, och andra icke-kroppsliga levande varelser av gudomlig eller övernaturligt slag.