Vad är Änglahealing? - Healing24

Vad är änglahealing Healing24

Vad är änglahealing och hur fungerar det?

Änglahealing är en form av energiläkning. Vi har alla ett energisystem som ibland blockeras under vårt dagliga liv. Tänk på dessa som stenblock i en flod. Block som detta byggs upp när vi känner ilska, rädsla, smärta, harsel eller något som inte stämmer överens med vem vi är. Vi kan lossa eller ta bort några av “stenblocken” med Änglahealing, så vi är tillbaka i flödet – känner oss mer energiska och mer levande, mer i linje med vårt högre jag.

Energi Healing är som en dusch för vårt energisystem och rensar bort energi som fastnat.

Änglahealing arbetar med änglarnas kärlek och läkande. Änglarna leder oss genom våra liv. I Änglahealing guidar änglarna terapeuten medan han / hon arbetar med klienten. Terapeuten är ett fartyg för att låta änglarnas läkning passera in i klienten. Terapeuten är öppen för denna energi och styrs helt av änglarna. Änglarnas högre energi är rengöring, rensning och laddning.

Våra kroppar är fantastiska. När de är anpassade och friska är självhelande möjligt. Kom ihåg vad din kropp gör när du får influensa eller förkylning – den läker sig själv; även brutna ben växer tillbaka tillsammans.

Änglarna hjälper oss att föra tillbaka våra kroppar till deras bästa läkningsförmåga. Eventuella närvarande blockeringar kan tas bort.

Energi går vart tanken går, så om vi koncentrerar oss på att läka och rena, läker vi och rensar.

En kombination av bilder och sinnen leder en Änglahealer och hjälper hen att koncentrera sig på läkningen och uppgifterna.

Änglahealing är att låta änglarna vägleda och visa vad som ska göras. Man lyssnar på dem och stämmer in på klienten för att veta vart man ska gå och hur man ska läka.

Änglarna guidar änglahelaren till att sprida kärlek och läka.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är intresserad av Änglahealing.

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Hur man kallar på änglar för healing

Wikipedia information om Healing

Healing Healing (engelska för "läkning"; uttal: ['hi:liŋ]) eller helande är en alternativmedicinsk verksamhet, där man genom enbart andliga metoder försöker behandla sjukdomar. Healing utförs ofta genom att healern håller händerna på eller nära den som ska behandlas, men den utförs också på distans.I Sverige lyder healingbehandling under kvacksalverilagen, som numera ingår i patientsäkerhetslagen. Denna lag styr över vad som får och framförallt inte får behandlas med healing. Termen healing (i äldre svenskt text helbrägdagörelse) används bland annat av vissa kristna grupper som hävdar att sjukdomar kan botas genom bön och handpåläggning.

Synonymer till ängel

  • skyddsande, Guds budbärare, kerub, seraf, genius; god människa, helgon, dygdemönster