Hur fungera distanshealing? - Healing24

Vad är distanshealing?

Vad är distanshealing?

Distanshealing är läkande energi skickad över tid och rum som tas emot och har en helande effekt på mottagaren.
Med denna typ av arbete behöver du inte vara fysiskt närvarande hos healaren för att få läkning.

Hur fungerar distanshealing?

Människan har alltid trott på distanshealing.

Det är först nu i modernare tid som människor har ifrågasatt dess effektivitet och har ställt frågan: Hur fungerar distanshealing?

Det korta svaret är: ingen vet.

Det kan låta oroväckande, eftersom vi gärna vill veta innan vi kan tro.

Sanningen är dock att vi inte vet hur många saker i universum som fungerar.
Ta bara kvantfysiken, den gör  fortfarande fysiker runt om i världen konfunderade. De vet att något händer, men vet inte exakt och inte hur.

 

Det mänskliga sinnet

Många avvisar det faktum att distanshealing fungerar.

Att vara skeptisk till en början när man konfronteras med en ny idé är förståeligt.
Det mänskliga sinnet är sådant att den måste ha en modell som passar in i den nuvarande världssynen. När sinnet konfronteras med ett nytt koncept eller en ny världsbild och inte har en referensram, avfärdar sinnet det allför för tidigt.

 

Varför är det så?

Eftersom vi saknar vetenskaplig fakta för hur det fungerar.
Detta beror på det faktum att medvetenheten spelar den viktigaste rollen i distanshealing, och det är här problemet ligger.

Vi vet inte vad medvetandet i sig är, och det är därför vi inte har någon aning om hur vi kan förklara distanshealing.

De flesta forskare tror fortfarande att medvetandet är helt lokalt och är begränsat till specifika punkter i rum och tid.

De tror att medvetandet kan hittas inuti vår hjärna, men många studier har visat att medvetandet är icke-lokalt, vilket innebär att det inte kan definieras till någon särskild plats, och därför inte heller kan hittas i hjärnan.

Eftersom medvetandet är icke-lokalt,  är det inte heller begränsat till tiden, eftersom rymden och tiden är bundna samman av fysikens lagar.

 

Olika faser av healing

Det finns dock några saker vi vet om hur distanshealing fungerar:

I allmänhet kan vi skilja mellan tre faser av healing:

 

Fas 1: Den första fasen involverar aktiviteterna och avsikterna för ”healaren”, där individen sätter sig in i en typ av meditativt tillstånd.

I detta tillstånd är gränserna mellan det egna sinnet och världen suddiga.

Detta tillstånd har undersökts mycket och det finns mätbara fysiologiska förändringar involverade. Såsom förändringar i EEG-mönster, MR-röntgens och PET-röntgens data.

 

Fas 2: Detta är den icke-lokala fasen där distanshealingen sker. Vi kallar denna fas för icke-lokal, eftersom helande effekter inte är bundna till tid och rum vid distanshealingar. Detta innebär att effekterna inte minskar med avståndet, så det spelar ingen roll hur långt healaren och mottagaren är i tid och rum.

 

Fas 3: Detta är den effekt som läkningen har på mottagaren. Beroende på healerns avsikter och färdigheter kan de positiva effekterna vara långtgående och sträcka sig från läkning av emotionella problem till mera mätbara fysiologiska förändringar (förbättringar av immun- och kardiovaskulär funktion, mm.).

 

Vad är en icke-lokal händelse

Frågan kvarstår: vad exakt händer i den icke-lokala fasen där läkningen sker?

För att svara på denna fråga, låt oss först förstå vad exakt en icke-lokal händelse är.

I lekmannatermer betyder Icke-lokalt bokstavligen icke-lokalt  och en sådan händelse är därför inte begränsat till här och nu, eller några specifika punkter i tid och rum.

 

Styrkans effekt minskar inte med avståndet.

Effekterna är exakt lika en cm ifrån eller tusentals mil bort. Dessa effekter strider mot lagarna i klassisk fysik, där styrkan hos en signal minskar ju längre bort målet befinner sig.

 

De är omedelbara.

Detta innebär att effekterna sker omedelbart, utan tidsgap.
Det beror på att ingen signal behöver resa från healare till mottagaren, och därför är ingen restid för signalen nödvändig.

 

Experiment har gjorts

Det är svårt att förstå och tro att ingen signal är involverad i distanshealing, men forskare har inte hittat en sådan.

Experiment har också gjorts för att skydda healare från alla externa signaler, liknande en skärmbur.

Effekterna på mottagaren var identiska, vilket motsäger att alla typer av elektromagnetisk energi är involverade i distanshealing.

 

Om det inte finns någon signal, hur kan det då eventuellt ha någon effekt?

Fysiker kan inte beskriva hur, men de har påvisat icke-lokala effekter i många experiment. Till exempel har de tagit subatomära partiklar som en gång varit i kontakt och sedan separerade dem över stora avstånd. Vad de såg var att om de bytte en partikel, så ändrades också den andra partikeln direkt! Det spelade ingen roll hur stor separationen av dessa partiklar var, och inte heller verkade tiden spela en roll. Partiklarna verkade som om de fortfarande var förbundna med varandra. Einstein kallade detta “spöklik avståndsverkan”.

 

Försöka förstå distanshealing

Du kan se att handlingar är involverade i distanshealing, som vi kan observera, men vi saknar fortfarande förståelse för hur.

Således kommer eventuella försök att förstå distanshealing genom den fortfarande vanliga (men föråldrade) mekanistiska eller newtonska modellen kommer slutligen att misslyckas.

Den Newtonska modellen upplever världen som en maskin, som består av olika delar som inte har någon koppling till varandra. I denna modell är alla och allt separerade från varandra. Eftersom de flesta människor fortfarande tror på den här modellen är de inte öppna för att distanshealing fungerar, eftersom de försöker förstå det genom filtret från en (felaktig) världsbild.

 

Vårt samhälle kräver att veta

Även om kvantfysiken är lite närmare förståelsen av fenomenet distanshealing, saknar den fortfarande en giltig modell genom vilken effekterna kan förklaras. Detta är en annan anledning till att många människor, inklusive läkare, inte är villiga att undersöka eller ens överväga möjligheterna. Vårt samhälle kräver att veta, och så länge vetenskapen inte kan ta fram en trolig teori som passar in i vårt nuvarande tänkande, kommer gemene man inte att acceptera den.

 

En modell representerar inte nödvändigtvis sanningen

Detta är olyckligt eftersom läkarna inte vet hur de flesta receptbelagda läkemedel fungerar. Dom låtsas veta, för dom har en teori eller modell för hur den fungerar, men en modell är just det, den försöker bara förklara hur. Detta betyder inte nödvändigtvis att en modell representerar sanningen.

 

Varför distanshealing fungerar ur ett helt annat perspektiv?

Enligt min åsikt och erfarenhet kan vi bara försöka förklara distanshealing när vi lämnar vårt egoistiska sinne och vänder oss till vårt andliga sinne. Vi kan inte försöka lösa ett mysterium genom ett åtskilt sinne och genom en människas ögon, eftersom i distanshealing är drivkraften ett visst medvetande.

Annat medvetandetillstånd

Det är därför vi måste föra ett annat medvetandetillstånd i ekvationen.

Den typ av medvetande som faktiskt används i distanshealing, och just detta medvetande är allomfattande.
Det är ett medvetande som ser och inte uppfattar sig som ensam, utan mer som sammankopplad eller som en varelse.

 

Vi är alla anslutna

När vi försöker förstå denna idé, som bara kommer att förbli en idé tills man helt har upplevt den, då är frågan om varför just distanshealing så mycket lättare att besvara, då vet vi att eftersom vi är en varelse finns det inget sådant som tid och rum. Då vet vi att vi alla är anslutna, och att den ena medvetenheten lätt kan påverka den andra. I verkligheten finns det “ingen annan”.

 

Det måste finnas utrymme för att öppna upp

Vi lever i en tid då dom modellerna som vi har använt för att vara vettiga för vår värld inte längre är tillräckliga. Det betyder inte att vi måste kasta dem helt.
Det måste dock finnas utrymme att öppna upp för det nya.
Faktum är att distanshealing har visat sig fungera.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är intresserad av Distanshealing.

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Energy Healing with Master Tu. Distance Healing by Video.

Wikipedia information om Energy_medicine

Energy medicine Energy medicine is a branch of alternative medicine based on a pseudo-scientific belief that healers can channel "healing energy" into a patient and effect positive results. Practitioners use a number of names including various synonyms for medicine (e.g., energy healing) and sometimes use the word vibrational instead of or in concert with energy. In most cases there is no empirically measurable energy involved: the term refers instead to so-called subtle energy. Practitioners may classify practice as hands-on, hands-off, and distant (or absent) where the patient and healer are in different locations. Many schools of energy healing exist using many names: for example, biofield energy healing, spiritual healing, contact healing, distant healing, therapeutic touch, Reiki or Qigong.Reviews of the scientific literature on energy healing have concluded that there is no evidence supporting clinical efficacy. The theoretical basis of healing has been criticised as implausible; research and reviews supportive of energy medicine have been faulted for containing methodological flaws and selection bias, and positive therapeutic results have been determined to result from known psychological mechanisms. Some claims of those purveying "energy medicine" devices are known to be fraudulent and their marketing practices have drawn law-enforcement action in the US.

Synonymer till distans

  • avstånd, sträcka, håll, mellanrum, lucka; få distans till se mer objektivt på, få perspektiv på; hålla distans vara reserverad