EFT-napautus - koputushoito psykologinen akupunktio - Healing24

EFT-napautus - koputushoito psykologinen akupunktio - Healing24

EFT - tunnevapaustekniikat

EFT on akupunktiotekniikka, jossa stimuloit akupunktiopisteitä sormenpäilläsi ajatellessasi tai puhutessasi nykyistä ongelmaa. EFT on ajatuskenttäterapian (TFT-kehittäjä Roger Callahan) jatkokehitys, jota monet "mielen akupunktio" kutsuvat. EFT-menetelmän on kehittänyt Gary Craig, ja se perustuu siihen, että kaikkien negatiivisten tunneiden syy johtuu kehon energiavirran häiriöistä.

Poista tukkeumat

Painamalla kevyesti sarjaa kiinteitä kohtia kehossa (pisteitä, jotka vastaavat akupunktiopisteitä energiameridiaaneilla), keskittyen samalla negatiiviseen tunteeseen, pystyt ratkaisemaan energiavirtauksen tukkeumien, joissa on epätasapaino. Jos poistat tukos, negatiivinen tunne voi myös kadota.

EFT voi auttaa luomaan positiivisia muutoksia melkein missä tahansa ongelmaan liittyvissä tunneissa, samoin kuin monissa fyysisissä olosuhteissa.

Itäinen lääketiede

EFT on yhdistelmä itäistä tietoa kehon energiareiteistä, kinesiologiasta ja kognitiivisesta terapiasta. Hoito on helppo löytää ongelmasi syy ja siksi vaikutus on elinikäinen.

Sinulle, joka haluat tietää enemmän miten ja miksi EFT toimii, napsauta linkkiä.
Sieltä löydät amerikkalaisen EFT-esittelyn, muun muassa videon muun muassa. Gary Craig ja Dr. Erik Robins.

korkotutkimus

Jätä kiinnostuksenpyyntö, jos tarvitset EFT-napautus - koputushoitoa.

Pyyntö lähetetään valituille kumppaneille.

EFT-koputusmenetelmä ihmeille

Wikipedian tiedot Emotional_focused_therapy

Emotionellt fokuserad terapi Emotionellt fokuserad terapi (EFT) är en inriktning inom psykoterapin som kännetecknas framför allt av att fokus ligger på de emotionella band som finns mellan makar och familjemedlemmar. Metoden har hämtat inslag från ett flertal terapeutiska inriktningar men den har framför allt en tydlig förankring i Anknytningsteorin, på engelska "attachment theory". Att känna trygg samhörighet med sin partner är något som lyfts fram som något som skapar personlig styrka och inte som något som är problematiskt. Till stöd för detta tas John Bowlby, anknytningsteorins förgrundsfigur, som talade om nyttigt beroende. I den terapeutiska grundvalen menar man att kärleken är mer än bara guldkant på tillvaron, den är ett grundläggande behov som främjar hälsa och välbefinnande. Terapin är av korttidskaraktär, med 8 till 20 sessioner, och strukturerad. Den vänder sig till såväl enskilda, som par och familjer. Sue Johnson, en av skaparna av EFT, är också "Professor of Clinical Psychology at the University of Ottawa" och chef för "Ottawa Couple and Family Institute".[2]. Johnson beskriver i sin bok "Håll om mig", att hon vid framväxten av EFT upptäckte att när hon kunde uppmärksamma de grälande paren på det negativa samspelsmönster de fastnat i, hjälpte det dem att vända sig bort från sin förtvivlan på att partnern inte uppfyllde deras önskningar, och mer se sina grundläggande behov, som de själva och partnern hade.Emotionellt fokuserad terapi utgår från att känslor i sig själva, har en naturligt inneboende adaptiv potential, som när de aktiveras kan hjälpa klienter att förändra problematiska tillstånd och oönskade upplevelser kring sig själva. Känslor i sig ingår inte i den terapeutiska processen, men människors svårigheter att hantera känslor och använda dem väl, ses som problemet . Känslor är kopplade till våra mest grundläggande behov. De gör oss snabbt påminda i situationer som är viktiga i vår dagliga framfart. De förbereder oss också och guidar oss i viktiga situationer så att vi kan handla för att tillfredsställa våra behov. Klienter som genomgår EFT blir hjälpta till att bättre identifiera, uppleva, upptäcka, göra begripligt, transformera och flexibelt hantera sina känslomässiga upplevelser.

Synonyymit emotionaaliseen

  • tunne, tunne, tunne, emotionaalisesti ladattu, tunteellinen, tunne, emotionaalisesti varautunut, emotionaalisesti ladattu, emotionaalisesti ladattu, helposti liikutettavissa, kohtuuton, tunne