Upplev fördelarna med meditation - Healing24

Upplev fördelarna med meditation - Healing24

Meditation

Meditation är ett sätt att gå in i sig själv och hitta djup avkoppling. Görs det på rätt sätt låter man sitt sinne finna ro. Med det menas ett slags tillstånd som är fritt från alla störande moment och istället mycket lugnt och fridfullt. Många använder bildkonst som en metod för att enklare hamna i en lämplig sinnesstämning. Tänk också på hur olika religiösa byggnader använder sig av konst för att människor ska förundras och känna sig närmare det gudomliga.

Fördelar med meditation

  • Mer energi och bättre koncentrationsförmåga. Många väljer att meditera innan en stor fysisk eller psykisk utmaning just på grund av detta.
  • Ger ett mentalt lugn. Risken att stressa upp sig eller drabbas av mental ohälsa minskar för de som mediterar.
  • Förbättrar självförtroendet. En vanlig effekt är att man blir mer självsäker och känner ökad inre styrka.
  • Läker kroppen. Eftersom man använder särskilda andningstekniker samt påverkar blodflödet med meditation har undersökningar visat att de som regelbundet mediterar har en tendens att återhämta sig snabbare från skador och sjukdomar.
  • Balans och harmoni. För den moderna människan är det svårt att balansera arbetslivet och privatlivet. Genom att utnyttja meditation är det möjligt att förbättra sitt beslutsfattande. På sikt leder det till bättre relationer och mer harmoni i livet.

Tips för meditation

1. Välj en städad och rofylld plats där du kan vara säker på att få vara i fred. Kanske är det i ditt kontor, i hemmet eller ute i naturen.

2. Platsen ska vara bullerfri, ha en lämplig ljussättning och gärna frisk luft.

3. Försök att meditera regelbundet enligt ett fast schema så att det blir en rutin. Tidigt på morgonen är ett klokt val.

4. Överdriv inte. Att meditera i 10-15 minuter räcker långt.

5. Som nybörjare kan det underlätta att meditera i grupp med en erfaren ledare. Om du är ensam kan du använda en ljudinspelning som guide.

6. Stäng av mobiltelefonen och andra elektroniska apparater som kan störa. Du kan aktivera dem när meditationen är slutförd.

7. Ha på dig bekväma kläder.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är intresserad av Meditation.

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Meditation för Nybörjare (5 minuter)

Wikipedia information om Meditation

Meditation Meditation är inom västvärlden ett sammanfattande begrepp som innebär metoder för kroppslig och mental avslappning i kombination med koncentration på något föremål, föreställning eller företeelse. Det kan bland annat vara ett ord man uttalar tyst, ett så kallat mantra, eller en punkt att iaktta, sin egen andning, uppmärksamheten på ljud som finns runtomkring, fokus på den egna kroppen som en helhet, energicentra i kroppen, så kallade chakras, färger, former, ljud, bön eller en vägledd meditation. Man sitter vanligen men det förekommer också att man ligger ner. Även meditationsformer finns där man promenerar eller på annat sätt rör sig. Vanligast är dock att sitta avspänt på en stol eller med korslagda ben med slutna eller halvöppna ögon. Syftet med tekniken är att stilla sitt sinne, det vill säga de tankar som mer eller mindre automatiskt "invaderar" vår hjärna och upptar oss. Därmed skapas förutsättningar för ett inre lugn som bidrar till att utveckla en förmåga att lättare hantera både tankar och känslor. Detta i sin tur ska bland annat öka det allmänna välbefinnandet, minska stresskänslor, och också påverka blodtrycket positivt. På senare år har man studerat resultat av meditation med vetenskapliga metoder och modern teknik och funnit att meditation har en mycket god inverkan på en lång rad stressrelaterade besvär. Det finns flera olika uttryck för meditation, bland andra förekommer "kontemplation", "stilla begrundan", "att lyssna inåt" och "försjunkenhet". Inom bland annat buddismen och yoga är meditation en central företeelse. Meditation kan spåras flera tusen år bakåt i tiden, bland annat i skrifter skrivna på sanskrit.

Synonymer till meditera

  • vara försjunken i tankar, ägna sig åt meditation, filosofera, fundera, begrunda, kontemplera