Vad gör ett medium? - Healing24

medium

Vad är ett medium?

Ett medium  ansluter sig till nära och kära i andevärlden.

Vad  gör ett medium?

Ett medium är väldigt annorlunda, de är kopplade till nära och kära i andevärlden. De kan ge tillräckligt detaljerade bevis för att visa att de verkligen har koppling till en specifik person.  Det är ett sätt att kommunicera  från en dimension till en annan.  Ungefär  som en telefonlinje.

 

Vad gör inte ett medium?

Ett medium arbetar  inte med förutsägelser eller analyser av karriär, ekonomi eller kärleksliv.

 

Syftet med medium?

Syftet är att låta den sittande veta att deras avlidna älskar dem och fortfarande är en del av deras liv. Det handlar också  i allmänhet om den avlidnas livshistoria och dess koppling till klienten.  Vilket i grova drag betyder  hur de är  relaterade till varandra och vilken roll de hade i livet. Samt ger  trygghet att deras nära har det bra, ett avslut och även för att minskar rädsla för döden.

 

Vad kan förmedlas?

Deras nära och kära kan erbjuda meddelanden om kärlek, stöd och helande.

Eller mer specifik information som endast förstås av klienten.  Detta kan vara namn, födelsedagar och  information om viktiga händelser som har hänt.

Med andra ord bevis på att de fortsätter att finnas  i klientens liv , trots att de avlidna släktingarna inte kan ses.

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av att komma i kontakt med ett Medium.

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

What is a Medium?

Wikipedia information om Medium

Medium Ett medium är något som kan lagra, förmedla eller överföra information. Bild, text, tal och ljud är de vanligaste verktygen vid förmedling via medierna och dessa engagerar enbart synsinnet och hörseln. Känselsinnet används i medieringssammanhang för brailleskrift eller braillebilder för människor med nedsatt syn eller blindhet. Vanliga medier är television, video, film, radio, musik-cd, tidningar, tidskrifter, böcker, datorspel, Internet, telefon m.m. Även exempelvis språk, matematik, lagstiftning, har abstrakta system och strukturer i sig som gör att de fungerar som verktyg, medel, medier, för kommunikation. Ett massmedium är ett meddelelsemedel som samtidigt kan nå många människor, till exempel en tidning, radio, TV, Internet, eller en person som talar till många människor, exempelvis en programledare eller lärare. Ett etermedium är en informationskanal som använder radiovågor, det vill säga radio och TV. Namnet kommer av att man i radioteknikens barndom trodde att radiovågorna förmedlades genom rymden av ett osynligt ämne som man kallade eter. Multimedia kallas kombinationer av olika mediumtyper, främst interaktiva datortillämpningar där bild, text och ljud samverkar, till exempel interaktiva uppslagsverk eller läromedel på cd eller dvd, men även konstverk kan använda multimedier. Interaktiva medier är sådana medier som mottagaren kan samverka med, styra eller förändra, till exempel datorspel, uppslagsverk som Wikipedia, Internet och interaktiv tv.

Synonymer till medium

  • spiritist, andeskådare, klärvoajant