Vad är Qigong? - Healing24

Vad är Qigong? - Healing24

Qigong är uråldrig gymnastik

Qigong, (även ch’i kung, chi kung) kan översättas till energiövning. Begreppet qi betyder livsenergi och gong betyder träning. Qigong, som är en del av den traditionella kinesiska läkekonsten, är en uråldrig gymnastikform där man genom andningsövningar och harmoniska rörelser aktiverar qi, livsenergin.

Ökad kroppsstyrka och flexibilitet

Genom lugna, koncentrerade rörelser, medveten andning och mental avspänning får man upp smidighet och känner inre ro och balans. Metoden sägs ge ökad kroppsstyrka, flexibilitet, koordination och rörlighet, dämpa stressen i vardagen samt stärka självläkningsförmågan och självförtroendet.

Baserad på djurens rörelser

Till en början användes qigongövningar som var baserade på djurens rörelser. Dessa övningar har sedan vidareutvecklats till dagens rörelseövningar. Man brukar i allmänhet prata om att det finns över 2000 olika stilar qigong. De kan skilja sig mycket eller litet, men ofta har de olika synsätt och träningstekniker. Den nu existerande äldsta traditionen av qigong i Kina är inom traditionslinjerna från taoismen. Taoisterna i Kina var inriktade på andlig träning, och insåg tidigt att det säkraste sättet att kunna utföra djupgående andlig träning var att ha en frisk och stabil fysisk kropp.

Det finns en utmärkt introduktionsfilm om qigong som heter Qigong för nybörjare från Qigongakademin.

Qigong olika stilar

Bland de större temana som finns inom de olika stilarna är bland annat just taoistisk qigong och buddhistisk qigong. Det finns även versioner av qigong som utövats huvudsakligen av konfucianer, kampkonstnärer eller utövare av den ursprungliga versionen av zen, som i Kina kallas Chan.

Qigong förändrades mycket under 1900-talet när allt fler människor lärde sig att utöva qigong. Tidigare var qigong i Kina hemligt eller dolt i kloster. Men det ändrades i början av 1900-talet och qigong kulminerade med kommunisternas hälsopolitik på 1950-talet. Man kan fortfarande se människor som utövar qigong på gator och torg tidiga morgnar i Kina. Metoden har på senare år även blivit populär i västvärlden.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är intresserad av Qigong.

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Qigong för nybörjare

Wikipedia information om Qigong

Qigong Qigong (kinesiska, förenklat: 气功, traditionellt:氣功, pinyin:qìgōng), kan översättas som "qiövning" eller "rörelse av qi". Metoden består av mental koncentration, enkla rörelser och andning för att förbättra cirkulationen av energi i kroppen. Qigong utvecklades i Kina som en av fem huvudmetoder inom traditionell kinesisk medicin med syfte att förebygga samt behandla sjukdomar. Kinas filosofiska och andliga traditioner samt kampkonst har också bidragit till qigongens utveckling.

Synonymer till qigong

  • kinesisk hälsogymnastik, rörelsemeditation, meditativa rörelseövningar