Seanser - Hur går det till? - Healing24

Hur går en seans till?

Hur går en seans till?

En storseans börjar oftast när mediet har anlänt, efter att mediet kanske samlat sig och försätter sig i det tillstånd där de kan få kontakten och budskapen till sig.
Som jag nämnde tidigare så arbetar medier på olika sätt.
En del genom bilder som kommer , andra kanske känner det genom kroppen som den bortgångna vill förmedla.

Efter att mediet har kommit in i rummet, och kanske slagit sig ner på en stol en stund för att samla sig och ta sig till den plats och det tillstånd där de kan få budskapen till sig. Olika medier arbetar på olika sätt, och vissa kan få till sig budskapen genom exempelvis bilder som kommer till dem, medan andra kanske få till sig det genom kroppen, alltså att man känner det som den bortgångne vill förmedla.

Vad är en seans?

En seans är en “träff” med andra sidan.
Mediet är tolken som jobbar för både andevärlden och denna världen, för att visa att det finns ett liv efter detta.
Mediet kan också förmedla budskap och support till deltagarna för att komma vidare med sina liv.

Ett medium kan ha olika sinnen kopplade till sitt mediumskap.
Vissa ser bilder, en del hör, några känner ,
sen finns det dom som har allt av ovanstående eller några av sinnena.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är intresserad av en Seans.

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

What Is A Seance?

Wikipedia information om Seans

Seans Seans är en samling där människor träffas och sysslar med spiritistiska saker. Det kan till exempel vara en sittning med ett medium, tarot-läggare eller några helt omediala människor som samlas runt en Ouija-bräda. När många samlas till en seans kallas det storseans. En storseans (även medial demonstration) innebär att ett andemedium håller seans för en större grupp människor. TV-serien Andra sidan med John Edward bygger till stor del på storseanser. I TV-dokumentären Messiah genomför illusionisten Derren Brown en storseans enbart med hjälp av psykologiskt trolleri. Storseanser arrangeras i Sverige till exempel av spiritualistiska föreningar.

Synonymer till seans

  • (spiritistisk) sammankomst, spiritistmöte