Vad är Akashic Records? - Healing24

akashic records

“Akasha”, kommer från ordet “Aka”

Akashic Records beskrivs som Livets bok.
Allt samlas i denna “bok”, från tidigare liv fram till detta livet.
Det rymmer alla dina tankar, känslor och handlingar från varje livstid.
“Akasha”, som kommer från från ordet “Aka”, som betyder lagringsplats, och “Sa”, som betyder dold eller hemlig.
Den enklaste översättningen av Akasha Records är “ett osynligt utrymme eller lagringsplats.”

Hur kan du få tillgång till Akashic Records?

Akashic Records känns dolt för oss, men kan nås när som helst av vem som helst.
Ofta har vi omedvetet tillgång till detta dagligen.
Varje gång du får en insikt av intuition, eller en känsla.
Då får du en inblick i den gudomliga visdomen som finns i ditt Akashic Record.

Akashic Records kan nås genom intuition, meditation eller genom pendling.
Det bästa sättet att få tillträde,  är att avsiktligt öppna upp för vår intuition och inre vägledning.
Då får man tillgång till vad Akashic Records försöker tillhandahålla.
För de som inte har erfarenhet av meditation, eller helt enkelt vill ha vägledning.
Då kan en lärare som har erfarenhet av att få tillgång till Akashic Records vara till stor hjälp.

Vad kan du få reda på i ditt  Akashic Record?

Vi känner oss ibland blockerade, besvikna över våra liv.
Eller kanske vi återkommer till samma svåra situation utan att förstå varför.
Vi har kanske glömt varför vi valde våra familjer eller vad det är vi ska lära oss av detta livet.

Om du till exempel ber om “hur var jag i mitt tidigare liv”,kommer du att få en mängd information från ditt  Akashic Records.
Det finns många tidigare liv att välja på.
Det är viktigt att komma ihåg, att den informationen vi får,  inte alltid är den exakta vägledningen vi förväntade oss.
Om du är öppen för att acceptera dina problem för vad de är, och om de är helt i linje med vad du vill förstå.
Då kan du få information om relationer, din hälsa, din själs väg och alla andra tänkbara ämnen om ditt liv .
Svaren kommer att ge dig en hoppfull känsla. Samt en djup förståelse genom att veta sanningen om din situation,
och möjligheterna att utvecklas i ditt liv.
Akashic Records hjälper dig att lära dig att förstå och läka känslomässig smärta.

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av att veta ditt Akashic Records.

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

What are The Akashic Records?