Vad är hypnos? Funkar det verkligen? - Healing24

Vad är hypnos? Funkar det verkligen? - Healing24

Om hypnos

Vad är hypnos? 

Hypnos är ett tillstånd då kroppen är behagligt avslappnad medan sinnet är aktivt. Samtidigt som kroppen är avslappnad är det undermedvetna mer lättillgängligt. Detta betyder att minnen och känslor är betydligt mer lättåtkomliga än i vaket tillstånd. Detta i sin tur gör att man genom hypnos kan komma åt dolt material sådant som av en eller annan anledning gömts i det undermedvetna.

Det undermedvetna

Man brukar säga att det undermedvetna är den plats i sinnet där alla minnen finns lagrade. Uppenbarligen finns där även många minnen som vi inte minns i vaket tillstånd. När någon utsätts för en traumatisk upplevelse, dvs. Något som är för jobbigt och tungt för det medvetna jaget att härbärgera, stoppar medvetandet undan detta minne i det undermedvetna. Det man kallar en bortträngning. En traumatisk upplevelse kan vara allt från t.ex. olyckor, mobbning, psykisk förnedring till sexuella övergrepp.

 

Det undermedvetnas sätt att meddela sig

Det undermedvetna lagrar bara traumatiska minnen en viss tid. För eller senare skickar det undermedvetna en signal till personen om att det är dags att ta tag i detta. Dessa signaler kommer i former som t.ex. depression, ångest, fobier, migrän, extrem övervikt, anorexi, alkoholism.

 

När dessa symptom uppstår är det alltså det undermedvetnas sätt att meddela sig och säga: ”Nu är det dags att ta tag i detta problem.” Det undermedvetna är så intelligent att det skickar dessa signaler när det vet att personen kan hantera situationen. Det undermedvetna släpper aldrig fram mer information än vad man kan ta för stunden. Vissa oroar sig för att känslorna ska bli för starka – men som sagt, det undermedvetna släpper inte fram mer än det medvetna jaget kan hantera.


 

Hypnoanalys

Hypnoanalysen går ut på att mycket grundligt undersöka hela barndomen, uppväxten och även senare betydande händelser. När denna process fått fortgå börjar saker man kanske halvt om halvt minns att dyka upp kanske helt klart och tydligt. Ju mer tränade man blir i processen ju fler minnen återkommer. När man får tag i jobbiga minnen bearbetar man dem och tömmer dem på känsloinnehåll.

 

Hypnoanalysen bygger på lagen om orsak och verkan. Genom att hitta orsaken som ligger i det undermedvetna kan vi komma åt verkan. Under processen kommer man fram till ett antal händelser som verkat direkt hämmande på individens utveckling. När man grundligt fått bearbeta dessa traumatiska saker upplever man en stor lättnad och frihet. Det är som att man lämnat en tung ryggsäck bakom sig. Något som under åratal hållit en fast och hindrat ens utveckling har äntligen släppt. Processen fortsätter att verka i positiv riktning även långt efter det att själva terapin är avslutad.

 

Depression och sorg

Bakom depression och sorg ligger ofta många års malande inre oroskänsla. Det är något som inte är bra, det är något som är fel. Detta är det undermedvetnas sätt att meddela att det är dags att ta tag i problemet. Det kan också vara ett direkt minne av hur vuxenvärlden har förtryckt en under många långa år. Betänk hur många gånger vuxna trycker ned barn för att de själva en gång blivit nedtryckta. Barnets glada inre blir med tiden sorgset och ledset genom att det aldrig får bekräftelse eller ständigt förringas av vuxna.

 

Ångest och panikångest

Min definition på ångest är som följer: bakom all ångest ligger en bortträngd känsla. När det medvetna jaget har en föreställning som står i strid med det undermedvetna uppstår en konflikt. Denna konflikt tar form av ångest.

 

Har man fått ångest bör man bearbeta den snabbt. Den metod jag använder för att lösa upp ångest bygger på att hitta den bortträngda känslan. När man får tag i den släpper sålunda ångesten. Ångest börjar med tankar, tankar som drar med sig känslor. Det är sålunda alltid felaktiga tankar / föreställningar som orsakar ångest. Ångest är inget negativt i sig utan ett bevis på att det undermedvetnas varningssystem fungerar. Problemet är att vi inte lyssnar på vårt undermedvetna utan tror på allt vad det medvetna jaget hittar på. När man löst upp ångesten bör man gå till nästa steg, medveten närvaro. Medveten närvaro eller mindfulness blir det perfekta komplementet när du befriat dig från din ångest genom hypnoanalys.

 

Hypokondri – hälsoångest

Du kan bli fri från din hypokondri genom att genomgå hypnoanalys då den så grundligt reder ut olika falska ångestframkallande tankar. Att oroa sig för att man har olika sjukdomar och ständigt hitta nya symptom hos sig själv blir tillslut en ond cirkel som måste brytas genom insikt och bearbetning.

 

Medveten närvaro / mindfulness

Att bli mer närvarande i nuet är ett mål för oss alla. Men hur ska man kunna bli närvarande i nuet när sinnet är fullt av t.ex. ångest, oro, sorg och traumatiska minnen? Svaret är att det är mycket svårt, annat en glimtvis. Istället så kastas sinnet oavbrutet mellan det förflutna och framtiden vilket gör att man aldrig riktigt är “här och nu”. Därför är målet med hypnoanalysen att vi ska befria oss från sådant som hindrar och stör medvetandet. När vi undanröjer sådant som stör sinnet kommer det att lugna sig och vi kan fokusera på medveten närvaro. När vi är närvarande mår vi fantastiskt bra och kan njuta av allt i tillvaron på ett nytt sätt.

 

Medberoende

Medberoende är när man blir indragen i en annan persons destruktiva livsmönster t.ex. alkoholism, missbruk av olika slag, manipulation, våldsamhet, psykisk sjukdom. De som vuxit upp i en dysfunktionell familj (icke fungerande familj utan sunda gränser, respekt och värderingar) har lättare att hamna i medberoende. Medberoendet avhjälps bäst med hypnoanalys där man först når insikt i hur medberoendet fungerar, sedan bearbetar alla negativa känslor för att slutligen skapa nya mål och visioner.

Stress och utbrändhet

Den som är utbränd har uttömt sina resurser så fullständigt att hon känner en mental obalans och håglöshet. Detta kan bero på en konstant stress parat med en inre känsla av sorg, oro och ångest. I dagens samhälle drabbas allt fler av stress symptom. Faktum är att människan måste få återhämtning och olika stimuli för att kunna fungera. Ständig stress leder obönhörligen till någon form av bakslag. Kroppen och sinnet hänger helt enkelt inte med. Vägen tillbaka från stress och utbrändhet går via hypnoanalysen där man lär känna sig själv grundligt. Man lär känna sin egen värdegrund och vilka ideal och drömmar man har. Man lär sig också att se hur man har behandlat sig själv och vilka prioriteringar man gjort i livet. Successivt kommer man hitta tillbaka till sig själv.

 

Sömnproblem

När man har svårt att sova är det ofta tankar som mal och säger att man “måste sova”. Genom suggestionsterapi kan man dels reda ut hur ens kvällsrutiner ser ut men också vilka störande tankar som finns. Genom att lära sig självhypnos och djupavslappning kan man sedan sova lugnt och tungt.

Hypnos mot fobier

I den alternativa behandlingsformen hypnosterapi utgår man från att bearbeta fobin i tanken först. När du sen känner dig säker på dina känslor exponeras du för din fobi.

En hypnossession inleds med samtal om hur vi tillsammans ska nå det mål vi kommit överens om. Det är viktigt att du innan behandlingen tänker efter hur du graderar rädslan på en skala 1-10.

Hypnossessionen inleds med att få in dig i en djupavslappning och en känsla av behagligt lugn. När du hittar en inre trygg och säker plats, används en visuell teknik så du kan förknippa fobin med känslan av lugn.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är intresserad av hypnos.

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Hypnos - programmera önskad framtid

Wikipedia information om Hypnos

Hypnos Hypnos (ytterst av antik grekiska ὕπνος (hýpnos), "sömn") är ett transartat tillstånd mellan vakenhet och sömn, karaktäriserat av avslappning, fantasi, öppenhet för förslag och ett starkt fokus, samt metoden att uppnå detta tillstånd.

Synonymer till hypnos

  • sömnliknande tillstånd, skensömn; suggestion, hänryckning, trans