EFT tapping - knackterapi psykologisk akupunktur - Healing24

EFT tapping - knackterapi psykologisk akupunktur - Healing24

EFT – Emotional Freedom Techniques

EFT är en akupunkturteknik där du stimulerar akupunkturpunkter med fingertopparna när du tänker eller pratar om det aktuella problemet. EFT är en vidareutveckling av Tankefältterapi (TFT-utvecklad av Roger Callahan) och kallas av många “mind akupunktur”. EFT-metoden utvecklades av Gary Craig och baseras på det faktum att orsaken till alla negativa känslor beror på störningar i kroppens energiflöde.

Ta bort blockeringar

Genom att trycka lätt på en serie fasta punkter på kroppen (punkter som motsvarar akupunkturpunkterna på energimeridianerna), samtidigt som man fokuserar på den negativa känslan, kommer man att kunna lösa blockeringen i energiflödet där det finns en obalans. Om du tar bort blockeringen kan den negativa känslan också försvinna.

EFT kan hjälpa till att skapa positiva förändringar i nästan alla problemrelaterade känslor, liksom i många fysiska förhållanden.

Österländsk medicin

EFT är en kombination av östlig kunskap om kroppens energibanor, kinesiologi och kognitiv terapi. Terapin gör det enkelt att hitta orsaken till ditt problem och därför är effekten livslång.

För dig som vill veta mer om hur och varför EFT fungerar, klicka på länken.
Där hittar du den amerikanska EFT-introduktionen, inklusive en video med bla. Gary Craig och Dr. Erik Robins.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan vid behov av EFT tapping – knackterapi.

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

EFT knackmetoden för mirakler

Wikipedia information om Emotionellt_fokuserad_terapi

Emotionellt fokuserad terapi Emotionellt fokuserad terapi (EFT) är en inriktning inom psykoterapin som kännetecknas framför allt av att fokus ligger på de emotionella band som finns mellan makar och familjemedlemmar. Metoden har hämtat inslag från ett flertal terapeutiska inriktningar men den har framför allt en tydlig förankring i Anknytningsteorin, på engelska "attachment theory". Att känna trygg samhörighet med sin partner är något som lyfts fram som något som skapar personlig styrka och inte som något som är problematiskt. Till stöd för detta tas John Bowlby, anknytningsteorins förgrundsfigur, som talade om nyttigt beroende. I den terapeutiska grundvalen menar man att kärleken är mer än bara guldkant på tillvaron, den är ett grundläggande behov som främjar hälsa och välbefinnande. Terapin är av korttidskaraktär, med 8 till 20 sessioner, och strukturerad. Den vänder sig till såväl enskilda, som par och familjer. Sue Johnson, en av skaparna av EFT, är också "Professor of Clinical Psychology at the University of Ottawa" och chef för "Ottawa Couple and Family Institute".[2]. Johnson beskriver i sin bok "Håll om mig", att hon vid framväxten av EFT upptäckte att när hon kunde uppmärksamma de grälande paren på det negativa samspelsmönster de fastnat i, hjälpte det dem att vända sig bort från sin förtvivlan på att partnern inte uppfyllde deras önskningar, och mer se sina grundläggande behov, som de själva och partnern hade.Emotionellt fokuserad terapi utgår från att känslor i sig själva, har en naturligt inneboende adaptiv potential, som när de aktiveras kan hjälpa klienter att förändra problematiska tillstånd och oönskade upplevelser kring sig själva. Känslor i sig ingår inte i den terapeutiska processen, men människors svårigheter att hantera känslor och använda dem väl, ses som problemet . Känslor är kopplade till våra mest grundläggande behov. De gör oss snabbt påminda i situationer som är viktiga i vår dagliga framfart. De förbereder oss också och guidar oss i viktiga situationer så att vi kan handla för att tillfredsställa våra behov. Klienter som genomgår EFT blir hjälpta till att bättre identifiera, uppleva, upptäcka, göra begripligt, transformera och flexibelt hantera sina känslomässiga upplevelser.

Synonymer till emotionell

  • känslomässig, känslobetonad, känslofylld, känsloladdad, affektiv, emotiv, affektbetonad, affektbunden, känslopräglad, lättrörd, osaklig, känslosam