Vad är feng shui? - Healing24

Vad är feng shui? - Healing24

Hitta harmoni med hjälp av Feng shui

Feng shui är en urgammal österländsk lära som i huvudsak syftar till att ge utövaren mer livsenergi. Enligt läran finns energi i omgivningen och den påverkar hur en människa mår. Den som omger sig med saker som den inte tycker om riskerar att influeras av negativ energi. Detsamma gäller om det till exempel finns för mycket saker på en för liten yta vilket också sägs bidra till en slags orolig energi. Inom Feng shui försöker man istället hitta harmoni och positiv energi. Bland annat används filosofin flitigt när det gäller inredningsdesign. Genom att tänka på hur färger, former, möblers placering och dylikt påverkar individer går det att skapa en inspirerande miljö i hemmet.

Yin & Yang

Många är bekanta med symbolen för Yin & yang som representerar motsatser eller kontraster. Inom Feng shui menar man att kontraster skapar dynamik. Att ha en viss dynamik i sin omgivning skapar energi och en känsla av liv. Yin-energin motsvarar å ena sidan det lugna, mjuka, mörka, kurviga, feminina, horisontella, låga och reflekterande. Yang-energin motsvarar å andra sidan det aktiva, hårda, ljusa, raka, maskulina, vertikala och utåtriktade. Vill man skapa en välgörande harmoni i sitt hem är hemligheten att blanda dessa kontraster för att åstadkomma rörelse och dynamik. Ett exempel är att om man placerar ut hårda, tunga och kantiga möbler så behöver man balansera upp det med runda former, exempelvis en mjuk och rund matta.

Kan Feng shui ge mer energi och harmoni?

Feng shui hjälper människor att bli medvetna om sin omgivning och vad som får dem att må bra. Använder man sig av filosofin blir det enklare att ställa nyttiga frågor kring vad som ger en mer välbefinnande eller bättre balans i vardagen. Tänk på hur många som fyller sina hem med alldeles för mycket prylar eller behåller konst och andra föremål som ger dem en känsla av negativ energi när de istället borde byta ut dessa saker. Feng shui kan appliceras på det mesta för att uppnå en positiv förändring i livet.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är intresserad av Feng shui.

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

VAD ÄR FENG SHUI? Isabell ger en introduktion till medveten inredning

Wikipedia information om Feng_shui

Feng shui Feng shui eller fengshui (风水; 風水; fēngshuǐ ) ([fəŋʃwei]) (bokstavligt: 'vind och vatten' ) är en kinesisk lära om hur den omgivande miljön påstås påverka allt levande. Den visar också hur människan genom ändringar i sin fysiska miljö kan utnyttja denna påstådda kunskap till sin fördel. Fengshui saknar vetenskaplig grund och anses vara pseudovetenskapligt.Läran bygger på daoistiska föreställningar om att leva i harmoni med naturen och om man bäst utnyttjar den universella livskraften qi. Även de fem elementen och yin och yang är en del i tillämpningen av fengshui. Fengshui kan inte isoleras från Kinas andra tanketraditioner som konfucianismen och buddhismen och företer även likheter med företeelser inom japansk shinto och indisk Vastu shastra.Fengshui tillämpas huvudsakligen vid utformning av hemmiljö och byggnader, placering av hus, städer och gravar.De ursprungliga idéerna kring fengshui har sitt ursprung i källor såsom I Ching och Riternas bok som ingår i de fem klassikerna inom konfucianismen. Ursprungligen användes fengshui huvudsakligen för att placera gravar. Metoderna för fenhshui och dess praktiska tillämpning utformades till stor del under Södra Songdynastin (1126–1278).