Vad menas med medial vägledning? - Healing24

Vad menas med medial vägledning? - Healing24

Andlig riktlinje kring din livssituation

Det är vanligast att ta hjälp av ett medium, spådam/spågubbe eller en sierska/siare när det gäller medial vägledning.

Under en medial vägledning, även kallad andlig vägledning, så förmedlar mediumet bilder, känslor och ord som dyker upp gällande din livssituation eller specifika frågeställningar. Dessa budskap kommer från den så kallade “andra sidan”, från dina “andliga vägledare” eller “guider” som många även kallar “dem” för. Det kan även vara en avliden närstående som vill hjälpa dig och därför skickar budskap till dig.

Medium och mediumskap

Ordet medium är från 1580-talet. I det svenska språket har ordet medium funnits med sedan 1862 i parapsykologiska sammanhang.

Ett medium är en person som har förmågan att ta emot information, i olika former, från andevärlden. Medium hjälper ofta privatpersoner och organisationer med att hitta försvunna föremål eller djur. Medium kan även tillfrågas att hjälpa till i olika mordutredningar. Mediet är endast en kanal och förmedlar ett budskap, utan att bedöma, värdera eller korrigera det.

Mentalt mediumskap

Eller så kallat mentalt mediumskap är den vanligaste formen för ett medium att arbete med. När det gäller ett mentalt medium, så kommunicerar den så kallade andevärlden via mediets sinnen. Det kan vara budskap via bilder, känslor, ljud, ord – namn på personen som tar kontakt kan exempelvis dyka upp tillsammans med årtal.

Clairvoyant mediumskap

Ett clairvoyant medium använder sig av följande tre termer:

  1. Clairvoyance. Det betyder klart seende. Det här mediet tar emot bilder och det vittnas även om att en clairvoyance kan se de som förmedlar från den andra sidan. Bilden är oftast lika tydligt som ett fotografi.
  2. Clairsentience. Det betyder klart kännande. Ett medium som är clairsentience känner känslor. Det kan vara känslor som sjukdom och dödsorsak. Det kan även vara andra känslor som glädje, sorg, ilska. Dessa känslor återspeglar den personen som mediet har fått kontakt med.
  3. Clairaudience. Det betyder klart hörande. Det här mediet får budskapen som via en inre röst. De hör orden som ska kommuniceras vidare till den personen det rör.

Trans mediumskap

Trans är en vidareutveckling av mental mediumskap. Det är ett passivt mediumskap. Det betyder att mediet gör inga som helst tolkningar, utan överlåter det helt till den så kallade “andevärlden”.

Det här mediet går in i ett annat medvetande. Det beskrivs som att mediumet lånar ut en liten del av sin hjärna till andevärlden. Ju mer mediet släpper på kontrollen, ju tydligare budskap kommer fram.

Ett trans medium utövar dock inte detta på egen hand, utan tillsammans med andra människor. Dessa personer bildar en cirkel och det ska alltid finnas en cirkelledare på plats. Cirkelledarens främsta uppdrag är att ta hand om det medium som sätts i trans och ta emot de meddelanden som kommer fram.

Fysiskt mediumskap

Likheten mellan ett trans mediumskap och ett fysiskt mediumskap, är att ett fysiskt medium helst gör detta tillsammans med andra. Det är viktigt att gruppen är harmonisk. Gruppen ställer tillsammans frågan “hur ska samarbetet ske och hur ska vi göra det”. På det viset får man en så kallad ledsagare, som ger utveckling. Det tar dock lång tid att utveckla fysiskt mediumskap och det finns få seanser i den här formen. Under en sådan seans ska alla deltagare kunna se de “andar” som visar sig i det fyskiska livet.

Psycich art

Ett psychic art medium ritar av den individ som tar kontakt med dem, det vill säga den som besöker dem från “andra sidan”. I vissa fall kan teckningen vara ett direkt porträtt av den som har tagit kontakt. Psychic art är nog den minst kända formen av mediumskap och framförallt här i Sverige.

Kanalisering

Att kanalisera kallas det för när man förmedlar information från olika medvetandenivåer, antingen inom oss själva eller via “andliga väsen”. Informationen kan komma från vårt inre eller från en så kallad andlig vägledare.

När man börjar att kanalisera, så fokuserar man på en viss energifrekvens. Alla har en egen energifrekvens och samma sak med alla känslor, även de har en egen energifrekvens. Du kommer lära dig att känna skillnad, det är olika energier i kroppen när vi är riktigt ledsna mot när vi är så glada att vi nästan spricker. Känn efter redan idag, om du är nyfiken på att lära dig känna skillnad.

 

Hur går en medial vägledning till?

Ett medium kan aldrig ersätta en läkare, som kan ställa  rätt sjukdomsdiagnos, eller en psykolog som kan hjälpa till med mentala trauman. Ett medium förmedlar budskap från den “andra sidan” . Ett seriöst medium förmedlar informationen med kärlek.

Det finns perioder i ens liv, då man behöver vägledning. Du har inte hittat rätt partner, är orolig för din ekonomi eller letar svar om din jobbsituation. Du är i balans i övrigt. Du lider inte av en djup depression exempelvis. Ett seriöst medium känner hur instabil du är och det finns de medium som råder till att söka hjälp hos en läkare eller psykolog först och sedan komma tillbaka för medial vägledning.

Mötet som äger rum under en medial vägledning ska vara avslappnat. Försök att inte tänka på barn som ska hämtas, tvätt som ska hängas eller mat som ska lagas. I det här mötet behöver du inte prestera. Ta några djupa andetag och stanna upp i nuet.

Du kan förbereda dig före vägledningen genom att fundera på vad du vill ha svar på. Det är dock också bra att börja vägledningen med en “öppen fråga”, det vill säga, fråga de som viill hjälpa dig om vad du behöver veta just nu exempelvis. Låt informationen komma till dig, utan att du “styr” all information med dina egna frågor. Skriv gärna ned dina frågor på en lapp, så att du kommer ihåg under själva konsultationen.

Tystnadsplikt

Ett seriöst medium har alltid tystnadsplikt. Det kan komma fram mycket privat information under en medial vägledning. Det kan handla om ditt äktenskap, som inte är så bra kanske, om saker som händer i jobbet, familjehemligheter i släkten och annat. Om du är inställd på att all möjlig information kan komma till dig, samt att de här budskapen kommer till dig för att de på “andra sidan” vill hjälpa och vägleda, så är du mer förberedd.

Hur blir man ett medium?

En del människor föds med sina mediala förmågor och kan inte stänga av dem. Andra ”stänger av” sina förmågor när de växer upp, men blir påminda om dem efter en livskris, som skilsmässa, utbrändhet, olycka, sjukdom eller annat.

Hur vet man då om man besitter ”dessa gåvor”?  Det är inte ovanligt att någon som själv har mediala gåvor, ringer ett medium för vägledningen. Anledningen är att det händer så mycket ”konstiga” saker i deras liv, att de behöver hjälp att reda ut dem.

De här personerna upplever det nästa som att det spökar i deras omgivning. I själva verket kan det vara en massa närstående på ”andra sidan” som söker kontakt, för de känner att den här personen nu är mottaglig.

Ett starkt sökande kan även kännetecken en person som har den mediala gåvan. Den här personen läser många böcker i ämnet, känner på sig saker, drar sig till kurser och så vidare.

Sen är det som med alla ”yrken”. Övning ger färdighet, skaffa dig bra och seriösa mentorer/lärare och förkovra dig inom ditt område.

Som medium är det viktigt att ta hand om sig själv. Att äta bra mat, ta hand om den fysiska kroppen, lära sig att slappna av och koppla av mentalt. Gör du det, är det lättare att ta emot budskap.

Om du har gåvan och om du får chansen att vägleda andra människor, i rollen som medial kanal. Fortsätt vara ödmjuk. Var ödmjuk mot att du används som det här redskapet. Låt inte ditt ego ta plats eller bli en ”besserwisser”.

Låt hjärtat tala och ge kärlek!

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är intresserad av Medial vägledning.

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Medial vägledning - 10 sätt seriösa medium kan hjälpa dig på

Wikipedia information om Medial

Medial Medial är en anatomisk term som avser en position in mot kroppens centralaxel. Nyckelbenets (clavicula) led mot bröstbenet (sternum) utgör till exempel benets mediala ände.

Synonymer till medium

omgivning, element, medel, kanal, bärare, informationsmedel, informationskanal, spiritist, andeskådare, klärvoajant

Synonymer till vägleda

  • visa vägen, lotsa, ledsaga, leda, guida; handleda, hjälpa, ge goda råd, bistå, instruera, orientera, råda, tipsa